Het is inmiddels 2020. Zijn we nu uitgesproken over het onderwerp erfpacht?
Het antwoord is nee, want er zijn belangrijke aandachtspunten. De MVA (Makelaarsvereniging Amsterdam) heeft deze op een rijtje gezet voor je:

1. Veel erfpachters die een aanvraagdatum hebben geregistreerd, denken dat de bal weer bij de gemeente Amsterdam ligt.
Dit is niet juist. Binnen drie maanden na de aanvraagdatum dient de erfpachter de overstapaanvraag af te ronden. Wanneer deze termijn niet gehaald wordt, dan vervallen de gunstige voorwaarden uit 2019.

2. Erfpachters die de overstap aanvraag hebben voltooid, hebben één van de (drie) betaalopties gekozen.
Optie één betreft het vastklikken van de toekomstige canon. Optie twee betreft het afkopen van de toekomstige canon, en optie drie betreft het afkopen van zowel huidige als toekomstige canon. Erfpachters hebben veelal onder tijdsdruk één van de opties geselecteerd zonder zich goed te verdiepen in de voor- en nadelen. Zo leeft de misvatting dat een afkoopsom in de toekomst op hetzelfde niveau ligt als vandaag, dan wel dat deze alleen maar met inflatie toeneemt. In werkelijkheid stijgt de afkoopsom die hoort bij een vastgeklikte canon veel harder. Een vuistregel hiervoor is een verdubbeling iedere 16 jaar. Wanneer erfpachters zich hiervan bewust zijn, kiezen ze eerder voor afkoop indien dit voor hen financieel mogelijk is.

3. Het verlengd afkopen van AB1994 kan tot een flinke besparing leiden die alleen nog bij de overstap kan worden verzilverd. Dit is veel erfpachters voor wie deze bepalingen van toepassing zijn niet bekend. Let dus op als je een woning hebt met AB 1994.

4. Op het moment dat de aanbieding binnenkomt, heeft een erfpachter drie maanden de tijd om deze te accepteren.
In deze drie maanden is het echter ook mogelijk om nog te switchen van betaaloptie. Dit betekent onder dezelfde gunstige voorwaarden toch kiezen voor afkopen, of juist voor canon betalen. Dit biedt aldus een nieuw beslismoment, waar de MVA zich met succes hard voor heeft gemaakt richting gemeente.

5. Wanneer bij de overstap wordt gekozen voor optie één: canon betalen (vastklikken) dan kan op een later moment alsnog worden overgegaan tot afkoop.
Momenteel stelt de gemeente Amsterdam hierbij als voorwaarde dat in dat geval ook het lopende tijdvak dient te worden afgekocht. Dit laatste kan echter financieel niet haalbaar zijn of fiscaal onaantrekkelijk. Bij de overstap zelf bestaat wel de flexibiliteit om alleen eeuwigdurend af te kopen (optie twee, zie boven). Het is voor erfpachters van belang dat zij bekend zijn met deze beperkende voorwaarde in geval zij op een later moment willen afkopen.

6. De erfpachter vindt het prettig om door de gemeente vastgestelde bedragen (canon en afkoopsom) te laten controleren door een deskundige. De MVA makelaar heeft deze kennis in huis.

7. Bijzondere situaties die meer aandacht en begeleiding vragen.
Te denken valt aan verkoop/ aankoop van een woning, splitsingen, bestemmingswijzigingen, erven van een woning, nieuwbouw et cetera.

Voor vragen kun je ons telefonisch bereiken via 075-6840151 of een email sturen naar info@dirkvoet.nl, we helpen je graag verder.